„VEGASOM – TWOIM LEKARSTWEM, NA LEPSZE ZDROWIE I SAMOPOCZUCIE W XXI WIEKU”

depresjaAparat VEGASOM jest urządzeniem najwyższej jakości likwidującym stres i depresję oraz moczenie nocne. Poprawia pamięć i ułatwia uczenie się. Lokalna terapia indukcyjna aparatem VEGASOM jest metodą niezwykle prostą, pozwalającą na szybkie usunięcie symptomów chorobowych, trwających często latami, bez negatywnych skutków ubocznych.

W dzisiejszych czasach przede wszystkim stres jest najczęstszą przyczyną dyskomfortu i złego samopoczucia oraz zaburzeń wegetatywnych. Ostatecznymi jego następstwami są zniszczone komórki i organy oraz zrujnowany wegetatywny system nerwowy . Gdyby człowiek mógł żyć zachowując odpowiednią równowagę między stresem a odpoczynkiem, wiele chorób nie istniałoby lub występowałyby o wiele rzadziej. Są to przede wszystkim choroby układu krążenia jako pierwsza przyczyna zgonów w naszej cywilizacji, choroby żołądka i jelit, zaburzenia przemiany materii, impotencja i agresja, osłabienie systemu immunologicznego, zaburzenia koncentracji czy podwyższone ryzyko zachorowania na raka.

Obecnie, zaleca się stosowanie coraz to innych metod odprężających, dlatego ważnym i pilnym stało się wynalezienie takiej techniki, by umożliwiała osiąganie najgłębszych pokładów świadomości. Stało się to możliwe dzięki programom terapii VEGASOMU, która indukowana jest poprzez skórę. U wielu chorych następuje polepszenie już po kilku terapiach.

Proponujemy następujące programy:

 • Terapia relaksująca (sen, uspokojenie, program dla dzieci, moczenie nocne)
 • Terapia stresu:
  „stres-A” – program wstępny, niwelujący psychiczne napięcia, uwalniający pacjenta od
  błędnego koła zależności „stres – choroba – stres”
  „stres-X” – wskazaniem do stosowania tego programu są choroby związane ze
  zmniejszeniem odporności organizmu oraz choroby wymagające stabilizacji układu
  immunologicznego
  „stres-10” – program stosuje się u pacjentów, gdzie wymagana jest regulacja układu
  hormonalnego
  „stres-11” – to terapia zalecana pacjentom z bólami głowy o różnym podłożu, również
  migrenowym
 • Terapia depresji (I, II, III)
 • Trening mentalny (programy tzw. cerebralny, poprawiający pamięć, uczenie się, stosowany u pacjentów z dysfunkcją ale również u osób zdrowych, zainteresowanych poprawą możliwości umysłowych)

U każdego pacjenta odpowiednie wskazania ustala lekarz w trakcie wizyty konsultacyjnej.